Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Poradíme-usmerníme

Archív Apríl 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Je povinný osobný asistent registrovať sa na daňovom úrade? Zákon o správe daní a poplatkov podľa §31 Registračná a  oznamovacia povinnosť daňových subjektov…

Archív August 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Zdravotné poistenie osobných asistentov

Platia osobní asistenti odvody do  zdravotnej poisťovne?  Zákon o  zdravotnom poistení ustanovuje, že za  osobných asistentov platí zdravotné poistenie štát,…

Archív Máj 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?

Ku každej žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné okrem iných dokladov doložiť aj aktuálny lekársky…

Archív Apríl 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Je potrebné vedieť, že: Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak: • osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo…

Archív Apríl 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

Zákon o  peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) umožňuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím získať rôzne peňažné príspevky….

Archív Február 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Chcem požiadať o peňažný príspevok. Závisí priznanie príspevku od môjho príjmu a príjmu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti? Poskytovanie peňažných príspevkov na …

Archív Február 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

O osobnej asistencii

Zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia –  Kto môže požiadať o osobnú asistenciu a kde? O peňažný príspevok…

Archív November 2015 Ľudmila Gričová Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

Žiaľ násilie v rodinách je čoraz bežnejšie a nevyhýba sa ani ľuďom so zdravotným postihnutím. Občas sa v  médiách prezentuje násilný…

Archív Október 2015 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

Okresné riaditeľstvo PZ, oddelenie dokladov oznamuje občanom, že dňa 2.11.2012 sa začalo používať mobilné pracovisko na vydávanie dokladov. Toto pracovisko je…

Archív Október 2015 Poradíme-usmerníme

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

Vláda SR 26. augusta 2015, schválila novelu zákona č.363/2011 Z. z. o  rozsahu a  podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických…