Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Poradíme-usmerníme

Archív Február 2017 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Odľahčovacia služba

Ak si v rámci poskytovania odľahčovacej služby vyberie občan poskytovanie opatrovateľskej služby, je obec túto službu povinná poskytovať 12 hodín denne?…

Archív Január 2017 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Uvádzame zoznam niektorých kategorizovaných zdravotníckych pomôcok plne alebo čiastočne uhrádzaných zdravotnými poisťovňami platný od 1.1.2017 – 31.3.2017

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim Základný…

Archív Január 2017 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

Dôležité pre ZŤP: Oslobodenie od platenia za elektronickú diaľničnú známku

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu aj v roku 2017 využívať spoplatnené diaľnice a rýchlostné cesty bezplatne. Registrácia oslobodenia od platenia úhrady z  roku…

Archív November 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na prepravu

Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôžem cestovať autobusom ani vlakom a auto nevlastním. Môžem dostať nejaký príspevok na prepravu? Ak nie…

Archív Október 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na opatrovanie

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa § 40 umožňuje poskytovať peňažný príspevok na  opatrovanie. Podľa štatistiky…

Archív September 2016 Poradíme-usmerníme Vedeli ste, že ...

V peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa chystá zmena

Podľa informácií z ústredia práce, sociálnych vecí a  rodiny, na Slovensku žije takmer pol milióna ľudí s rôznym ťažkým zdravotným postihnutím…

Archív September 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť: • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, • peňažný príspevok na výcvik používania…

Archív September 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby…

Archív August 2016 Poradíme-usmerníme

Kúpa auta vlastná skúsenosť

Tento rok sme požiadali UPSVaR o peňažný príspevok na  kúpu auta. Keď som prišla na úrad so žiadosťou, tak sa ma…

Archív August 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou…