Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Poradíme-usmerníme

Archív December 2013 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Príspevky pre ZŤP z UPSVaR

Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať…

Archív December 2013 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Čo je osobná asistencia?

Osobná asistencia je jeden zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný…

Archív December 2013 Poradíme-usmerníme

Neviete či potrebujete zvislú alebo šikmú plošinu

Neviete, či potrebujete zvislú alebo šikmú plošinu? Prípadne stačí stoličkový výťah? Stropný, či pojazdný zdvihák? Potrebujete zdvíhacie zariadenie pre imobilných…

Archív December 2013 Poradíme-usmerníme

Príspevky až do 95% z ceny, zo zákona o kompenzáciách č. 447

Potrebujete získať príspevok 95% z ceny na Vaše zdvíhacie zariadenie? Je to možné podľa zákona 447 o kompenzáciách. Možnosť financovania:…

Archív December 2013 Poradíme-usmerníme

Kto sa považuje za osobu sŤZP

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa…

Poradíme-usmerníme

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby…

Poradíme-usmerníme

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská služba Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať…

Poradíme-usmerníme

Ako vybaviť kúpeľný preukaz

Kúpeľná starostlivosť, nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, sa schvaľuje podľa zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na…

Poradíme-usmerníme

Vzorová žiadosť

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov…

Poradíme-usmerníme

Odvolanie sa proti rozhodnutiu

Keďže veľa žiadateľov o peňažné príspevky z UPSVaR nemalo šťastie na prvý krát vybaviť príspevky na pomôcky a potrebovali sa…