Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Poradíme-usmerníme

Poistenci VšZP nebudú od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za nový recept

Poistenci VšZP nebudú od októbra v zapojených lekárňach platiť 17 centov za nový recept

Všeobecná zdravotná poisťovňa zavádza namiesto klasických receptov nový recept s  čiarovým kódom nazývaný eRecept. Spolu so Slovenskou lekárnickou komorou chcú podporiť rozširovanie elektronických služieb v zdravotníctve. Všeobecná zdravotná poisťovňa s  3,2-milió- na poistencami úspešne pokračuje v procese elektronizácie služieb klientom. Po nedávnom spustení hromadnej elektronickej distribúcie […]

Prečo práve žuvačka?

Prečo práve žuvačka?

Dobrý deň po lete, v jesennom čase. Určite ste aj vy v  lete zhrešili vo výžive ako aj ja. Ovocie kopcom každý deň, výborné čerešne, ríbezle, jahody, melóny všetkých farieb. Ale toto je všetko potrebné pre zásobu vitamínov na zimné obdobie. Miešané kokteily s množstvom ľadu […]

Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Jedného známeho psychoterapeuta sa opýtali, prečo niektorým ľuďom nedovolí dokončiť to, čo chceli povedať a preruší ich rozprávanie. Vyčítali mu, že to pôsobí akoby nerešpektoval to, čo sa im stalo. Podľa psychoterapeuta, snaha človeka udržať si pozíciu obete alebo postihnutého, poškodeného, či ukrivdeného ho vedie k tomu, […]

Chcete ísť do invalidného dôchodku a neviete, aké doklady budete potrebovať?

Chcete ísť do invalidného dôchodku a neviete, aké doklady budete potrebovať?

Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch riešila viacero sťažností od žiadateľov. Ak trpia viacerými ochoreniami, myslia si, že im body za tieto ochorenia zrátajú a tým aj zvýšia invalidný dôchodok. Zákon však takýto postup neumožňuje. Na Slovensku poberá invalidný dôchodok vyše 227-tisíc ľudí. Za invalidného sa človek považuje […]

Firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

Firmy, ktoré vyrábajú a dodávajú pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých

SPIG s.r.o. PLOŠINY, VÝŤAHY, SEDAČKY, ZDVIHÁKY pre imobilných Výroba aj na mieru a servis Kontakt: adresa: Tulská 2, 96001 ZVOLEN t.č. : 045 533 0300 bezplatné t.č. 0800/105707 email: spig@spig.sk www:  http://www.spig.sk/   …………………………………………………………………………………………….. OTTOBOOK  Vozíky, kočíky, chodítka, polohovateľné sedacie zariadenia, autosedačky, hygienický program, vertikalizačné zariadenia, protézy, […]

Finančná pomoc – výzvy pre ŤZP

Finančná pomoc – výzvy pre ŤZP

Na týchto dvoch stránkach si môžete vytvoriť výzvu, na pomoc pre Vaše dieťa. ĽudiaĽuďom.sk Kontakt Adresa: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. , Borská 6 , 841 04 Bratislava t.č.: +421 2 350 350 35 alebo + 421 2 35 000 567 email.: info@ludialudom.sk www: https://www.ludialudom.sk/ …………………………………………………………………….. […]

Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Určite sa každému z  nás stalo, že sa stretol u ľudí okolo seba s ochotou dávať a neochotou prijímať. Tiež s neochotou dávať a ochotou prijímať. Pre svoj život v partnerstve, v rodine vo vzťahu rodičia a deti alebo v inom vzťahu, napríklad v  priateľstve, vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec, zdravotník a  pacient, či […]

Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)

Preventívna prehliadka u stomatológa (zubára)

Dnes sa budeme venovať preventívnej prehliadke v dutine ústnej. Podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne základné informácie. Prehliadka pozostáva v  podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z určenia indexov KPE a PBI, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a  hygienických návykov. […]

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“), a to v ustanoveniach § 231 a nasl. CMP. Do 1. júla 2016 sa však konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony spravovalo zákonom č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny […]

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti

Nárok na invalidný dôchodok z mladosti

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom. Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia […]