Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Peňažné príspevky z UPSVaR

Archív Jún 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP. Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým…

Archív Máj 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúžia na: • úpravu domu, bytu a garáže na bezbariérovú stavbu…

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia slúži na…

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP. Pri zisťovaní výšky…

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Vhodnú pomôcku z ÚPSVaR je možné získať aj inak

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú funkčnú pomôcku alebo vrátené funkčné…

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná: a) preukázať skutočnosti rozhodujúce…

Archív Apríl 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Lekárskou posudkovou činnosťou sa:  • hodnotí a posudzuje…

Archív Marec 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR: • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, • Lekársky nález, ktorý dáte…

Archív Marec 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: • úkonoch sebaobsluhy, • starostlivosti o domácnosť, • realizovaní sociálnych…

Archív Marec 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Vrátenie peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento peňažný príspevok, alebo jeho pomernú časť, ak pred…