Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Peňažné príspevky z UPSVaR

Archív August - September 2017 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Opatrenie MPSVR s účinnosťou od 1. júla 2017 stanovilo zmenu v sume životného minima na 199,48 Eura mesačne. Výška niektorých pravidelných…

Archív Október 2015 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Kedy strácate nárok na opakovaný peňažný príspevok?

Ak poberáte opakované peňažné príspevky, je potrebné vedieť, že tieto vám môže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odňať, ak…

Archív Júl - August 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a…

Archív Apríl 2015 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok slúži na: • opravu pomôcky, • opravu úpravy pomôcky, • opravu úpravy osobného motorového vozidla, • opravu zdvíhacieho…

Archív Február 2015 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla slúži na  zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu…

Archív Január 2015 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s  ŤZP, ktorá je odkázaná na  pomôcku, sa môže poskytnúť: • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, • peňažný príspevok na …

Archív December 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu slúži na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na jej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná na individuálnu prepravu…

Archív November 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým…

Archív Október 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na  kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených…

Archív September 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s  ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby….