Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: OZ Spolu to zvládneme – Burko

Ďakujeme Miomat.

Ďakujeme Miomat.

Chcem sa poďakovať spoločnosti Miomat za pomoc rodinám, ktoré majú deti s ťažkým zdravotným postihnutím a v diagnóze PEG. Tieto deti nejedia ústami, ale mamičky im mixujú stravu a dávajú striekačkami rovno do žalúdka cez hadičku PEG. Tento hrnček var ja vhodný aj na cestovanie. […]

Postup pri poskytnutí 2% z daní

Postup pri poskytnutí 2% z daní

Základná podmienka: Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa, pričom pre poukázanie musí byť výška 2% z vami zaplatenej dane minimálne 3,00 €. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka […]

Spolu to zvládneme

Spolu to zvládneme

Keďže v okolí Brezna je veľa rodín s inak obdarenými detičkami a  z  vlastnej skúsenosti viem, aké je ťažké hľadať pomoc, rozhodla som sa založiť občianske združenie na  pomoc týmto rodinám. Sama mám ťažko postihnutú dcérku, ktorá je ležiaca. Pred 14 rokmi, keď sa narodila Katka, nemala […]

Občianske združenie Spolu to zvládneme – Burko

Občianske združenie Spolu to zvládneme – Burko

Naše občianske združenie vzniklo tento rok vo februári. Mávala som často telefonáty alebo som si prečítala emaily s otázkami: „Vy ste Nadácia Burko? Potrebujeme pomoc, prispejete nám na pomôcky?…“ Každému som musela vysvetľovať, že mám inak obdarené dieťa, tak ako aj oni a ja som […]

Prvé stretnutie Inak obdarených detičiek v Brezne

Prvé stretnutie Inak obdarených detičiek v Brezne

Už niekoľko týždňov si na facebooku píšeme s mamičkami z okolia Brezna. No písanie nám nestačí. Niet nad osobné stretnutie. Predsa, viac sa porozprávame, keď sedíme spolu pri kávičke. Naša hlavná organizátorka Evka Brádňanská rozhodila siete, hľadala a vybavila priestory na odreagovanie sa. Konečne vo […]

Poďakovanie za pomoc v roku 2014

Poďakovanie za pomoc v roku 2014

Veľmi si vážime všetkých, ktorí nám pomáhajú a podporujú v našich aktivitách. PROJEKTY Projekt “ Radosť v detských očkách“ nám schválila nadácia Tatrabanky. Vďaka tomuto projektu sme mohli zakúpiť optické vlákna pre ťažko zdravotne postihnuté deti. Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v obzvlášť […]

OZ Spolu to zvládneme – Burko

OZ Spolu to zvládneme – Burko

Primárnym cieľom združenia je združovať a pomáhať postihnutým osobám a ich blízkym, pomáhať napredovať rozvoju ich osobnosti bez rozdielu na vek, postihnutie a pod Zamerať sa na sociálnu, športovú a kultúrnu činnosť Podpora rehabilitácie Podpora integrácie Podpora aktivít, zameraných prioritne pre zdravotne postihnutých a ich […]