Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Otázky a odpovede

Archív August - September 2017 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony

Konanie o obmedzení spôsobilosti na právne úkony je upravené v zákone č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“),…

Archív Jún - Júl 2017 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia

Nedávno ste predstavili slovník pojmov pre označovanie zdravotného postihnutia. Čo Vás viedlo k jeho vytvoreniu? Myšlienka zjednotenia vhodných a nevhodných pojmov pre…

Archív Február 2017 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Odľahčovacia služba

Ak si v rámci poskytovania odľahčovacej služby vyberie občan poskytovanie opatrovateľskej služby, je obec túto službu povinná poskytovať 12 hodín denne?…

Archív November 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na prepravu

Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôžem cestovať autobusom ani vlakom a auto nevlastním. Môžem dostať nejaký príspevok na prepravu? Ak nie…

Archív Október 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na opatrovanie

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa § 40 umožňuje poskytovať peňažný príspevok na  opatrovanie. Podľa štatistiky…

Archív September 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť: • peňažný príspevok na kúpu pomôcky, • peňažný príspevok na výcvik používania…

Archív September 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Kde a ako sa môže vybaviť a získať zdravotnícka pomôcka?

Zdravotnícke pomôcky rôzneho druhu je možné získať niekoľkými spôsobmi. Každá zdravotnícka pomôcka musí zodpovedať zdravotnému stavu postihnutej osoby, pacienta, aby…

Archív August 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou…

Archív Máj 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry v byte, ktoré znemožňujú pohyb na  vozíku, mám nárok na  príspevok na úpravu bytu? O peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu…

Archív Apríl 2016 Otázky a odpovede Poradíme-usmerníme

Daňový úrad a registračná povinnosť osobných asistentov

Je povinný osobný asistent registrovať sa na daňovom úrade? Zákon o správe daní a poplatkov podľa §31 Registračná a  oznamovacia povinnosť daňových subjektov…