Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Na slovíčko pani psychologička

Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Život je prechádzka ružovým sadom v rôznom počasí

Jedného známeho psychoterapeuta sa opýtali, prečo niektorým ľuďom nedovolí dokončiť to, čo chceli povedať a preruší ich rozprávanie. Vyčítali mu, že to pôsobí akoby nerešpektoval to, čo sa im stalo. Podľa psychoterapeuta, snaha človeka udržať si pozíciu obete alebo postihnutého, poškodeného, či ukrivdeného ho vedie k tomu, […]

Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Udržiavanie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním

Určite sa každému z  nás stalo, že sa stretol u ľudí okolo seba s ochotou dávať a neochotou prijímať. Tiež s neochotou dávať a ochotou prijímať. Pre svoj život v partnerstve, v rodine vo vzťahu rodičia a deti alebo v inom vzťahu, napríklad v  priateľstve, vo vzťahu zamestnávateľ – zamestnanec, zdravotník a  pacient, či […]

Miluj svojho blížneho ako seba samého

Miluj svojho blížneho ako seba samého

Túto myšlienku a odporúčanie určite všetci poznáme. Každodenný život nám poskytuje mnoho príležitostí, aby sme túto myšlienku napĺňali konkrétnymi rozhodnutiami a činmi. K tomu potrebujeme vedieť, čo je to milovať seba samého, milovať svoj život a pociťovať vďaku za dar života. V mladom veku si to neuvedomujeme tak […]

Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch

Prirodzené zákony lásky vo vzťahoch

„Porozumieť zákonom lásky je múdrosť. Láskyplne sa nimi riadiť je pokora.“ (Bert Hellinger) Po ceste psychoterapeutky kráčam už pár desiatok rokov. Ešte pred štúdiom na vysokej škole som pocítila potrebu pomáhať sebe i ľuďom ku vzťahom naplneným pocitmi bezpečia, schopnosťou načúvania, porozumenia, dôvery a tiež vzájomnej podpory, […]

Bariéry v hlave

Bariéry v hlave

Pred niekoľkými dňami sa ukončili súťaže ľudí s telesnými obmedzeniami na Paraolympiáde 2016 v Rio de Janeiro. Tí, ktorí sa tam dostali vďaka svojím športovým výkonom, si zaslúžia obdiv aj podporu v ich snažení. Oni sú špičkou v športových výkonoch, vďaka ktorým boli na olympiádu nominovaní. Sú […]

Ako sa rozprávať o rakovine?

Ako sa rozprávať o rakovine?

Všetci poznáme toto slovo. Asi už niet človeka, ktorý by sa nestretol s touto chorobou u známych, blízkych ľudí, príbuzných. Sú medzi nami ľudia, ktorí túto chorobu poznajú, sami ju prežili, liečili sa z nej alebo sa práve liečia. Keď hovorím o ľuďoch, myslím tým aj deti aj dospelých. […]

Ako sa zdravo vyspať?

Ako sa zdravo vyspať?

Mnohí z mojich pacientov majú ťažkosti so spánkom. Hovoria mi, ako si večer so strachom líhajú do  postele. Boja sa toho, že nebudú môcť zaspať alebo sa budú často budiť, budú mať ťažké sny alebo sa zobudia príliš skoro nad ránom a už nezaspia a budú sa […]

Postihnutie ako výzva?

Postihnutie ako výzva?

Narodí sa dieťa s telesným alebo psychickým postihnutím. Rodičia prežívajú tento fakt ťažko. Sú zúfalí, smutní a nešťastní. Sú nahnevaní a kladú si otázku: „Prečo práve my alebo ja?“ Pociťujú vinu alebo hľadajú vinníka. Miera záťaže pre rodičov môže byť rozdielna. Závisí od miery postihnutia dieťatka, od sociálneho postavenia rodičov, […]

Je neurofeedback a biofeedback liečba naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?

Je neurofeedback a biofeedback liečba naozaj efektívna alebo je to len placebo efekt?

V posledných 2-3 desaťročiach sa u nás začala používať pri liečbe rôznych zdravotných ťaž- kosti liečba pomocou biologickej spätnej väzby (biofeedback, neurofeedback). Využíva pri tom novodobé počítačové technológie, ktoré umožňujú snímať elektrickú aktivitu ľudského tela, prenášať ju na  obrazovku počítača a dávať vizuálnu alebo sluchovú spätnú väzbu človeku […]

Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Dá sa žiť naplno s hendikepom?

Podľa mňa život naplno si vyžaduje: • uvedomovať si svoje schopnosti, svoje psychické aj fyzické možnosti, poznať sám seba a svoje hranice, • snívať a sny trpezlivo a tvorivo realizovať, • mať schopnosť znovu začať, keď sa niečo nevydarí, • zbaviť sa strachu z omylov a z neúspechu, • vypočuť si […]