Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Monika Ponická

„Hodnotenia“

„Hodnotenia“

Hodnotenia. Samo toto slovo určuje význam činnosti. Hodnotenie je zisťovanie hodnoty. Hodnotíme denne, zisťujeme, akú hodnotu má pre nás situácia, ľudia, vzťahy. Ak chceme čokoľvek zhodnotiť, potrebujeme poznať parameter, podľa ktorého hodnotíme. Parameter, s ktorým situáciu, či ľudí porovnávame. Tento parameter určuje to, prečo to pre […]

„Ako urobiť ľudí lepšími“

„Ako urobiť ľudí lepšími“

Urobiť niekoho lepším. To pre mňa znamená zmeniť niečo kvalitatívne, alebo kvantitatívne v tom, čím je, čo a ako robí a čo z toho vyplýva, pre nás, aj pre neho. Keď som sa zamyslela nad názvom tohto článku, uvedomila som si dôležitú vec. Myslíme si, že „my“ môžeme „urobiť“ […]

Príroda…

Príroda…

Zdá sa vám niekedy, že ste unavení, že veci nejdú dobre, že vás stretajú samé negatíva a  aj ľudia sa vám zdajú iní? Zdá sa vám, že problémy nemajú riešenie? Tak určite choďte do prírody! V prírode človek dokáže načerpať všetko, čo v takýchto situáciách potrebuje. Zdá sa […]

Etika

Etika

Čo je to etika? V  mojom ponímaní je to osobný rebríček hodnotenia toho, čo považujeme za správne a čo nie, toho, čo nám pomáha podľa nás lepšie prežívať ako človeku, rodine, skupine. Nie je to to isté, ako morálka. Morálku považujem za skupinovú, je to v podstate súbor pravidiel, […]

Ako sa dá robiť dobro „vo veľkom“, aj keď nemáš na účte milióny

Ako sa dá robiť dobro „vo veľkom“, aj keď nemáš na účte milióny

Dobro? Dobro v  mojich očiach je niečo, čo pomáha žiť lepší život mne, rodine, priate- ľom, kolegom, všetkým ľuďom či bytostiam. Pokiaľ možno neškodí prírode, živej či „neživej“. Dobro, tak ako každá energia, sa nestratí, priťahuje podobnú energiu a vracia sa k tvorcovi. Zdá sa to zložité, […]

Motivácia

Motivácia

Táto Zem je miestom, kde žije mnoho ľudí. A  robia aj mnohé spoločné veci. Spolužijú, spolupracujú, spolupartia, spolu… Spolu sa ľudia navzájom viac či menej ovplyvňujú. Vedomé pozitívne ovplyvňovanie, ktorého účelom je posun vpred (človeka, úlohy, firmy), to je v mojich očiach motivácia. Forma motivácie môže […]

Ako vybudovať tím, ktorý bude súdržný ako rodina

Ako vybudovať tím, ktorý bude súdržný ako rodina

Je dôležité, v akom tíme trávime svoj čas, pretože človek je tvor spoločenský. Tím je podľa mňa skupina, ktorá ide za spoločným cieľom, ktorý má pre ňu zmysel. A  tím má aj zjednotený, odsúhlasený spôsob, ako za cieľom ide. Tím môže byť súkromný, pracovný, športový, záujmový, je […]

„Inovácie a pilotné projekty vo firme“ „Ako spustiť nový projekt, tak aby bol úspešný a fungoval“

„Inovácie a pilotné projekty vo firme“ „Ako spustiť nový projekt, tak aby bol úspešný a fungoval“

V živote má všetko svoje etapy. Svoj začiatok, svoje životaschopné účelné obdobie a  svoj koniec. Tak je to s vecami hmotnými, aj nehmotnými. Prechádzajú svojimi zmenami a  premenami. Keď prestanú plniť svoj účel v podobe v akej sme ich poznali, je čas na ich premenu. Premenu vecí, myšlienok, emócií, čohokoľvek. […]

„Ako si naprogramovať šťastie“

„Ako si naprogramovať šťastie“

Šťastie. Asi by sa dalo dlho polemizovať, čo to je. Pre každého môže mať inú podobu. Ak by som z môjho pohľadu chcela pomenovať, čo je to šťastie, nazvala by som to asi takto: Je to život, v  ktorom zvládam svoje výzvy, dosahujem svoje ciele spôsobom, […]

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Človek sa učí celé svoje bytie. Ale čo je to vzdelávanie a rozvoj? Podľa mňa to nie je len to, čo sa človek učí v škole. Škola s tabuľkovými hodnoteniami a programom výučby podľa mňa plní len čiastočne možnosti vzdelávania, hoci aj tie človek v nejakej miere zúžitkuje. Človek pre […]