Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Katka – Terapie

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný a vývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje na všetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta. Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne v starostlivosti o: Deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania. Deti a […]

Čo je hippoterapia…

Čo je hippoterapia…

Ak dovolíte, rada by som Vám vysvetlila princíp liečby a podmienky, aby táto liečba bola úspešná a hlavne bezpečná!!! Je to liečba…čiže lieči, no môže aj poškodiť, ak sa vykonáva neodborne! Princíp je v tom, že deti, ktoré majú neuro-motorické poškodenie (DMO) vieme z hľadiska […]

Canisterapia

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie […]

Uľahčovaná komunikácia

Uľahčovaná komunikácia

O uľahčovanej komunikácii som sa dozvedela už dávnejšie do jednej pani, ktorá má autistické dievčatko. Poslala mi email s pozvánkou na školenie. No nevenovala som tomu žiadnu pozornosť. Až teraz, keď bolo školenie v Poprade a zúčastnila so ho kamarátka, tak som sa aj ja […]

Hydroterapia

Hydroterapia

Alebo vodoliečba môže byť definovaná ako použitie vody, v rôznych formách, ktoré vedie k udržaniu zdravia, k prevencii proti chorobám alebo k liečeniu už vzniknutých ochorení. Kúpeľnú liečbu vodou predstavili svetu už Rimania, ale moderná hydroterapia sa viaže k Otcovi Sebastianovi Kneippovi, ktorý veril, že voda môže „rozpustiť, odstrániť a posilniť“. […]

Svetelná terapia

Svetelná terapia

Všimla som si, že Katka začala viac reagovať na svetielka. Aj keď sa všade píše, že dieťaťu, ktoré má epilepsiu, blikajúce svetielka vyvolávajú záchvaty, aj tak sa nevzdávame a chceme skúšať túto terapiu. Nemáme čo stratiť. Katka mávala od narodenia denne veľa záchvatov a žiadne blikajúce […]