Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Archív Október 2016 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Zdravotné postihnutie a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti

Človeka robí človekom telo i  duch (obsiahnutý aj v rozume). Osobitosťou človeka je, že deficit jedného či druhého vôbec nezmenšuje človečenstvo…