Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Archív Apríl - Máj - Jún 2018 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Pozitívne myslenie

Verím, že zvíťazí rozum a láska nie len, k svojmu k svojmu zdraviu

Názov môjho príspevku som ponechal aj napriek tomu, že profesor politológie mi napísal: „Ja by som sa rozumom neoháňal, v…

Archív December 2017-Január 2018 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Pozitívne myslenie

Advent – čas očakávania a citové prežívanie

V poslednom čase sa mi zdá, že pravý význam pojmu cit sa z „normálneho“ všedného života vytratil, prípadne je zamieňaný za…

Archív Október - November 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Emočné jazvy – ako ich liečiť ?

Jazvy vznikajú v dôsledku porušenia kože po rôznych chirurgických zákrokoch, operáciách, popáleninách či inak spôsobených ranách a sú prirodzenou súčasťou…

Archív August - September 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP – Plnohodnotný život pre každého občana

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ZP) poskytuje komplexnú rehabilitáciu pre občanov so zdravotným postihnutím. Zriaďovateľom je Ministerstvo…

Archív Apríl - Máj 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Zisťujem, že existuje paralela medzi infekciou tela a spoločnosti

Takže najlepším východiskom asi opäť zostáva zdravá výchova v slušnej rodine a úcta k tradíciám a hodnotám. Rodina je základom, hoci všetko nemôže vyriešiť,…

Archív Marec 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Musíme žiť v mene nádejí, pretože nádej je veľmi silná emócia

Žijeme v takom čudnom období. Ľudia radi sledujú negatívne správy, informácie o podvodoch, katastrofách a teroristických akciách. Niektoré médiá sa…

Archív Február 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Naučme sa žiť, aby sme sa nemuseli báť, čo sa stane

Často si kladiem otázku, kam smeruje dnešný svet. Kam sa podeli ideály, etické a všeľudské hodnoty? Kde sa stala chyba? V rodinách?…

Archív Január 2017 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

O hodnotách a neradostnom stave spoločnosti

Súčasný stav spoločnosti v oblasti hodnôt je neradostný. V minulosti boli hodnoty nepochybne utvárané aj elitou spoločnosti. Je potrebné rešpektovať každého občana…

Archív November 2016 Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených – základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty a hodnotový systém jednotlivcov je bezpodmienečne a nevyhnutne závislý od ich ocenenia v komunitách s  majoritným zastúpením….