Tento rok si pripomíname 55 rokov ako centrum praktickej ľudskosti

História je svedectvom času, svetlom pravdy, život pamäti, učiteľka života, zvestovateľka dávnych dôb. Som šťastný, že môžem v tomto roku vysloviť zdanlivo obyčajné a jednoduché konštatovanie: Náš Inštitút oslavuje 55 rokov od svojho založenia. Malý krok, ktorý znamenal jeho zriadenie, stal sa veľkým krokom pre oblasť pôsobenia inštitútu. Začiatky určite neboli ľahké a bolo treba boriť …
Čítať ďalej Tento rok si pripomíname 55 rokov ako centrum praktickej ľudskosti

Verím, že zvíťazí rozum a láska nie len, k svojmu k svojmu zdraviu

Názov môjho príspevku som ponechal aj napriek tomu, že profesor politológie mi napísal: „Ja by som sa rozumom neoháňal, v takom skorumpovanom svete má zdravý rozum najmä ten, kto „berie“. „Chýba čestnosť.“ Prečo som sa rozhodol napísať túto úvahu je napr. fakt, že moderný svet ponúka ľudom veľa pozlátok a pritom ich obral o životnú …
Čítať ďalej Verím, že zvíťazí rozum a láska nie len, k svojmu k svojmu zdraviu

Advent – čas očakávania a citové prežívanie

V poslednom čase sa mi zdá, že pravý význam pojmu cit sa z „normálneho“ všedného života vytratil, prípadne je zamieňaný za plytkú sentimentalitu, ktorá je vlastne určitým druhom slabosti, nedostatku prezieravosti, ba v niektorých prípadoch až tvrdošijným druhom hlúposti. Reklamy a obchodné reťazce nám začínajú pripomínať, že sa blížia vianočné sviatky. My však dobre vieme, že Vianoce …
Čítať ďalej Advent – čas očakávania a citové prežívanie

Emočné jazvy – ako ich liečiť ?

Jazvy vznikajú v dôsledku porušenia kože po rôznych chirurgických zákrokoch, operáciách, popáleninách či inak spôsobených ranách a sú prirodzenou súčasťou hojenia kože. Zistil som však počas svojej profesiovej dráhy, že veľmi nebezpečné sú aj Emočné jazvy. Alebo len emočné jazvy? Vekom ich pribúda a človeka to tlačí k zemi, smútku a beznádeji. So všetkými ostatnými sa …
Čítať ďalej Emočné jazvy – ako ich liečiť ?

Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ZP) poskytuje komplexnú rehabilitáciu pre občanov so zdravotným postihnutím. Zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého základnou náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca. V rámci komplexnej rehabilitácie ponúka pracovnú, sociálnu, …
Čítať ďalej Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP

Zisťujem, že existuje paralela medzi infekciou tela a spoločnosti

Takže najlepším východiskom asi opäť zostáva zdravá výchova v slušnej rodine a úcta k tradíciám a hodnotám. Rodina je základom, hoci všetko nemôže vyriešiť, väčšinou sa jej darí vychovávať dobrých ľudí. Možno, že medicínske výrazy by sa nemali objavovať v spoločenských vzťahoch, pretože ľudia sú mysliace organizmy, kým naše vnútornosti asi nie. Viacerí odborníci mi potvrdili, že paralela medzi …
Čítať ďalej Zisťujem, že existuje paralela medzi infekciou tela a spoločnosti

Musíme žiť v mene nádejí, pretože nádej je veľmi silná emócia

Žijeme v takom čudnom období. Ľudia radi sledujú negatívne správy, informácie o podvodoch, katastrofách a teroristických akciách. Niektoré médiá sa im prispôsobujú a niektorí politici tiež. Dnes sme vťahovaní do káuz, s ktorými nevieme nič urobiť, len v nás generujú frustráciu a stres. Udalosti sprevádzané prejavmi slušnosti a pravých ľudských citov ako vďačnosť, láskavosť, ktoré robia naše dni …
Čítať ďalej Musíme žiť v mene nádejí, pretože nádej je veľmi silná emócia

Naučme sa žiť, aby sme sa nemuseli báť, čo sa stane

Často si kladiem otázku, kam smeruje dnešný svet. Kam sa podeli ideály, etické a všeľudské hodnoty? Kde sa stala chyba? V rodinách? V školách? Alebo v celej spoločnosti, ktorá nás obklopuje? Je potrebné si uvedomiť, že v politike a v spoločnosti sa vôbec nedá experimentovať ako v laboratóriu, kde sa proti sebe pustia rôzne mikrobiálne a plesňové kmene, alebo kde sa miešajú chemikálie v skúmavke, …
Čítať ďalej Naučme sa žiť, aby sme sa nemuseli báť, čo sa stane

O hodnotách a neradostnom stave spoločnosti

Súčasný stav spoločnosti v oblasti hodnôt je neradostný. V minulosti boli hodnoty nepochybne utvárané aj elitou spoločnosti. Je potrebné rešpektovať každého občana na základe rešpektovania prirodzených morálnych princípov. Tieto princípy vychádzajú z reality konkrétneho človeka, tou je často jeho spoločenský status, jeho zdravotné postihnutie, sociálne zázemie, vzdelanie v kontexte uplatnenia, ale aj jeho životné postoje, životná filozofia, svetonázorové presvedčenie …
Čítať ďalej O hodnotách a neradostnom stave spoločnosti

Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania – Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bez zmyslu, končí zúfalstvom

Škola je inštitúciou vzdelania. Vzdelanie dáva lepšie možnosti pre uplatnenie sa na trhu práce a  je hlavným predpokladom zamestnania, ktoré vedie k sebestačnosti a zároveň podmieňuje spoločenskú dôstojnosť a sebaúctu. Každá škola by mala mať niečo, čo je vlastné iba jej. Mala by mať svoju vlastnú tvár, svoje vlastné tradície, svoj vlastný rukopis. Od vedenia školy závisí jej kvalita. Teda …
Čítať ďalej Komplexná rehabilitácia ako súčasť vzdelávania – Utrpenie bezprostredne nevedie k zúfalstvu. Len utrpenie, ktoré je bez zmyslu, končí zúfalstvom