Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Centrum samostatného života

Archív Október 2014 Centrum samostatného života

Práva pacientov

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a  sociálnej pohody a  nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“….

Archív Júl - August 2014 Centrum samostatného života

Preč so špecialistami

Čím je naše postihnutie rozsiahlejšie, tým viac sme považovaní za „chorých“, a tým viac si spoločnosť myslí, že nás musia ovládať a …

Archív Júl - August 2014 Centrum samostatného života

Ako to bolo a je na Slovensku?

Do  roku 1989 existovali na  Slovensku rôzne formy starostlivosti o ľudí s postihnutím, ktoré boli skôr zamerané na ústavnú starostlivosť a na opatrovateľskú službu v domácom…

Archív Marec 2014 Centrum samostatného života

Preč s inštitúciami

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta – v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v…

Archív Február 2014 Centrum samostatného života

Diskriminácia postihnutých

Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať…

Archív Február 2014 Centrum samostatného života

Čo znamená nezávislý spôsob života

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako…