Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Autizmus

Aktivity a podujatia Archív Júl - August - September Autizmus

ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018

Piaty ročník podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom, ale aj iné znevýhodnenia a zdravých. Keď sme minulý…

Aktivity a podujatia Archív Apríl - Máj - Jún 2018 Autizmus

Ži a nechaj žiť 2018, piaty ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi s autizmom a iných komunít.

Projekt ŽI A NECHAJ ŽIŤ 2018 je už v poradí 5. ročníkom podujatia prioritne viazaného na rodiny s osobami s autizmom, či na iné…

OZ SPOSA BB a jej aktivity – január, február 2018
Aktivity a podujatia Archív Apríl - Máj - Jún 2018 Autizmus

OZ SPOSA BB a jej aktivity – január, február 2018

Po vianočných prázdninách sa deti vrátili k rozvoju svojich pohybových zručností. Vďaka trpezlivej terapeutke Zinke a asistentke Milici sa učili novým pohybovým…

Archív Február - Marec 2018 Autizmus

Čo nás čaká v Novom roku?

Vždy, keď sa človek odhodlá urobiť niečo nové, zasadí semienka svojich darov do pôdy vlastného poznania, vyživuje ich trpezlivosťou a polieva…

Archív Február - Marec 2018 Autizmus

OZ SPOSA BB a jej aktivity november a december 2017

November sa niesol vo vysokom pracovnom nasadení. Spolu s  príchodom nových dobrovoľníčok cez ÚPSVaR sa začal realizovať náš projekt podporený…

Archív December 2017-Január 2018 Autizmus

O rok starší a múdrejší

Rok 2017 sa nám „pomaly“ končí, hoci sa mi zdá, že prešiel neskutočne rýchlo. Aktivity, ktoré robíme s rodičmi v SPOSA BB…

Aktivity a podujatia Archív December 2017-Január 2018 Autizmus

Budúcnosť aj s autizmom

Vidíte na svojich deťoch, že majú zlé držanie tela a pohybové stereotypy vyžadujúce zmenu? Chcete, aby sa im zlepšil svalový tonus…

OZ SPOSA BB a jej aktivity september a október 2017
Aktivity a podujatia Archív December 2017-Január 2018 Autizmus

OZ SPOSA BB a jej aktivity september a október 2017

Jarmok neziskoviek 8.9.2017  Banská Bystrica je preslávená najväčším podujatím, ktoré sa koná v  septembri – Radvanským jarmokom. V  júli sa…

Archív December 2017-Január 2018 Autizmus Terapie - vyskúšali sme

Canisterapia – malé veľké zázraky

V piatok, 27. októbra 2017, sa v priestore Komunitného centra Fončorda uskutočnila prezentácia canisterapie, spojená s ukážkami práce psíkov s…

Aktivity a podujatia Archív Október - November 2017 Autizmus

Terchová 2017

Po devätnásty raz pripravila SPOSA Bratislava pre rodiny s osobami s autizmom úžasný rekondično- rehabilitačný tábor. Konal sa na prelome…