Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Marec 2014

Archív Marec 2014 Bezbariérovosť Pomôcky Zdvíhacie zariadenia

Stoličkový výťah Platinum

Schodisková sedačka Platinum je ideálna na prepravu imobilných osôb po schodisku. Jej dráha je plne prispôsobiteľná potrebe. Dokáže prekonávať zákruty,…

Archív Marec 2014 Centrum samostatného života

Preč s inštitúciami

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta – v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v…

Archív Marec 2014 Darcovský portál Predstavujeme

Ďakujeme.sk

Poslaním občianskeho združenia WellGiving je inšpirovať ľudí pre dobro prostredníctvom netradičných filantropických projektov a využitím moderných technológií. Občianske združenie WellGiving…

Archív Marec 2014 Monika Ponická Pozitívne myslenie

Ako naštartovať vyhoretého človeka

Kto je v mojich očiach vyhorený človek? Podľa mňa je to niekto, kto už neverí v dobro. Vyhorený človek očakáva…

Archív Marec 2014 Helenka Pozitívne myslenie

Mame

Neviem či to bol zázrak, že si ma počala, iste veľká láska ma do Tvojho lona poslala. Na časy, keď…

Archív Marec 2014 Helenka Pozitívne myslenie

Kto je anjel

Anjel – kto je anjel alebo koho – čo si predstavujeme pod pojmom anjel? Možno nás to slovo vráti späť…

Archív Marec 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

V prvom rade potrebujete tlačivá z ÚPSVaR: • Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, • Lekársky nález, ktorý dáte…

Archív Marec 2014 Poradíme-usmerníme

Ako vybaviť pomôcky, ktoré hradí zdravotná poisťovňa

V prvom rade, si musíte premyslieť, aké pomôcky potrebujete. Môžete si dať predpísať napríklad kočík, vozík, posteľ, zdvihák, toaletnú stoličku,……

Archív Marec 2014 Peňažné príspevky z UPSVaR Poradíme-usmerníme

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri: • úkonoch sebaobsluhy, • starostlivosti o domácnosť, • realizovaní sociálnych…

Archív Marec 2014 Centrum Svetielko Terapie - vyskúšali sme

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy. Čo znamená, že cviky sa…