Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február 2014

Opätovne pozdravujeme našich už stálych fanúšikov a rýchlo pribúdajúcich nových čitatateľov. Vaše kladné ohlasy sú krásnym signálom, že naša práca má zmysel a niekomu pomáha. Hoci vieme, že náš časopis nie je dokonalý, snažíme sa, aby bol skutočne účelný a infomoval vás o možnostiach a životoch zdravotne postihnutých ľudí, pričom naše krédo je AKO SA …
Čítať ďalej Archív článkov z časopisu Inak obdarení Február 2014

Stropný zdvihák Ergolet

Máte problém dostať sa do vane, sprchy, z postele na vozík? Určite využite technické riešenia stropných zdvihákov Ergolet. Príbuzní radi pomôžu, ale pri dlhodobej starostlivosti môžu sami začať mať problémy s medzistavcovými platničkami, či kĺbami a šľachami. Stropný zdvihák ako technické riešenie je skutočne najvhodnejší spôsob, ako zlepšiť život osoby so zdravotným postihnutím a jej …
Čítať ďalej Stropný zdvihák Ergolet

Centrum Svetielko

Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí aby vyplnilo prázdne miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia je zriadenie a prevádzkovanie centra pre viacnásobne postihnuté deti Svetielko. Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na …
Čítať ďalej Centrum Svetielko

Dobro nevíťazí nad zlom iba v rozprávkach

Čo je Dobro? Podľa mňa je dobro to, čo pomáha lepšiemu prežitiu niektorej stránky života. Čím viac stránok života je týmto dobrom obsiahnuté, tým lepšie. Ak napríklad naším konaním ovplyvníme svoj život, svojho partnera a detí, svojej rodiny a spolupracovníkov, prípadne národa, prírody, či oblastí Duchovných, to je podľa mňa víťazstvo Dobra. Všetko, čo činíme …
Čítať ďalej Dobro nevíťazí nad zlom iba v rozprávkach

Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?

Kúpeľná starostlivosť, nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, sa schvaľuje podľa zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na základe zdravotného stavu poistenca ju navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár, ktorý vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť. K návrhu priloží …
Čítať ďalej Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?

Prvé stretnutie Inak obdarených detičiek v Brezne

Už niekoľko týždňov si na facebooku píšeme s mamičkami z okolia Brezna. No písanie nám nestačí. Niet nad osobné stretnutie. Predsa, viac sa porozprávame, keď sedíme spolu pri kávičke. Naša hlavná organizátorka Evka Brádňanská rozhodila siete, hľadala a vybavila priestory na odreagovanie sa. Konečne vo štvrtok 23.1.2014 sme sa stretli. Monika, Evka, Dáška, ďakujem, že …
Čítať ďalej Prvé stretnutie Inak obdarených detičiek v Brezne

Metóda Therasuit

Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní. Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým …
Čítať ďalej Metóda Therasuit

Diskriminácia postihnutých

Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať v chránených dielňach, môžeme bývať v domovoch sociálnych služieb, môžeme sa prepravovať špeciálnou prepravou… (ak vôbec môžeme). Výsledkom je horšie vzdelanie, nižšie príjmy, minimálna výška dôchodkov, nízka životná úroveň a takmer nulová sebadôvera. Hnutie nezávislý …
Čítať ďalej Diskriminácia postihnutých

Čo znamená nezávislý spôsob života

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby. My sme sa rozhodli termín „Independent“ prekladať ako samostatný, čo lepšie vystihuje jeho podstatu než nezávislý. Každý jednotlivec a každé postihnutie je iné, preto je každá osoba s postihnutím jedinečná. Hnutie preto stavia na …
Čítať ďalej Čo znamená nezávislý spôsob života