Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Kategória: Aktivity a podujatia

Terchová 2017

Terchová 2017

Po devätnásty raz pripravila SPOSA Bratislava pre rodiny s osobami s autizmom úžasný rekondično- rehabilitačný tábor. Konal sa na prelome júla a augusta, v malebnom prostredí zakliesnenom medzi Terchovskými kopcami, bez signálu a iných civilizačných ruchov, zabezpečujúc úplný oddych a duševný relax. Škola v prírode […]

Aktivity SPOSA BB júl a august 2017

Aktivity SPOSA BB júl a august 2017

Záhradný piknik 26. júl  Inklúzia a integrácia v praxi. V stredu sa naše rodiny stretli v príjemnom prostredí Komunitného centra Fončorda. Prvý krát prišla medzi nás aj dobrovoľníčka Pavlínka, ktorá sa aktívne zapojila do prípravy jedla, neskôr intuitívne začala pracovať s deťmi. Počasie nám vyšlo na výbornú a mamička Miriam […]

Pes – terapeut ako najlepší priateľ Inak obdareného

Pes – terapeut ako najlepší priateľ Inak obdareného

Od nepamäti je pes neoddeliteľnou súčasťou domácností. Z primárnej funkcie ochrancu a strážcu príbytku však začal plniť oveľa dôležitejšie poslanie – pes sa stal spoločníkom, maznáčikom, ba dokonca plnohodnotným členom nejednej rodiny.Poznáme ich aj ako pomocníkov pre ľudí s ťažkosťami. Asistenčné či vodiace psy sú […]

SPOSA BB a júnové aktivity

SPOSA BB a júnové aktivity

Vzdelávanie  V júni v termíne od 8.5., 13.5. a 15.5. sa maminy detí s autizmom zúčastnili veľmi dobrého semináru s názvom „Urob si svoj projekt“, kde lektorka zúčastnených naučila, ako skoncipovať vlastný projekt . Z nášho združenia sme sa semináru zúčastnili tri. V rámci troch dní sme stretli veľa nových zaujímavých ľudí […]

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

V sobotu 29.4.2017 sa v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica krásny benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na podporu aktivít a terapií pre OZ SPOSA BB. Mesto Banská Bystrica na tomto podujatí zastupovala pani poslankyňa mestského […]

INÝ UHOL VNÍMANIA

INÝ UHOL VNÍMANIA

Výstava obrazov mladých autistických umelcov Mareka Golemu a Mária Balca Vernisáž: 24.4.2017 Kollárova 18, Banská Bystrica Modlitebňa CASD Život človeka je ako obraz. Autor je vždy jedinečný, rukopis výnimočný. Živá paleta zážitkov, skúseností a momentov, ktoré ľudské oko zachytí, myseľ a srdce snažia uchopiť a  ako spomienku […]

ŽI a nechaj žiť 2017

ŽI a nechaj žiť 2017

Štvrtý ročník celoslovenského stretnutia rodín s deťmi a dospelými osobami s autizmom, inými znevýhodnenými komunitami a zdravými, je za nami. Overil súdržnosť komunít rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Celé obdobie pred konečnou realizáciou projektu, učilo všetkých zúčastnených rodičov, ako zvládať rôzne situácie, komunikovať, organizovať a rozdeľovať si úlohy. Finančne projekt […]

Vianočné posedenie s Mikulášom v Centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička

Vianočné posedenie s Mikulášom v Centre pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička

Pomaly, ale isto ubúdajú posledné dni mesiaca december, a tým sa končí aj rok 2016. Ako najlepšie ukončiť plodnú prácu OZ Nožička? Predsa s partnermi, ktorí spoločnou snahou pripravili mnohé prínosné aktivity v tomto roku. Všade sa píše o spájaní a sieťovaní, efektívnom využívaní zdrojov […]

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Ako sa nám žije v Banskej Bystrici

Druhého decembra sa uskutočnila diskusia za okrúhlym stolom o podmienkach života občanov so ZP v meste BB. Na pracovné stretnutie, ktoré sa začalo o 10,00 hodine v priestore komunitného centra KOMUCE, na Robotníckej ulici 12 v Banskej Bystrici, prišli poslankyne NRSR Viera Dubačová a Silvia Shahzad . Stretnutia sa zúčastnili […]

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Adventný benefičný koncert Svetlo pre nádej

Príjemným zastavením v predvianočnom období bol adventný benefičný koncert, ktorý naše občianske združenie Svetielko nádeje zorganizovalo v nedeľu, 11. decembra 2016. Vďaka ústretovosti Farnosti Banská Bystrica sme opäť po roku koncert mohli zorganizovať v Katedrále sv. Františka Xaverského. Na príprave sa podieľali žiaci a učitelia […]