Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

2% z dani

2% z dani Iveta Burianeková Katka

2 % z daní pre Katku

Zasa je o rok viac a je tu obdobie podávania daňových priznaní. Chceme poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorí sú ochotní…

2% z dani OZ Spolu to zvládneme - Burko

Postup pri poskytnutí 2% z daní

Základná podmienka: Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa, pričom pre poukázanie musí byť…

2% z dani OZ Spolu to zvládneme - Burko

OZ Spolu to zvládneme – Burko

Radi pomáhame tým, ktorí pomoc potrebujú. Zapojte sa a pomôžte aj Vy formou darovania 2% z daní, aby sme spoločne…