Časopis Inak obdarení v roku 2019

V roku 2019 Vám prinášame veľa zaujímavých a inšpiratívnych príbehov a postrehov zo života ľudí, ktorí sú nám príkladom.
nech je rok 2019 úspešný pre všetkých čitateľov nášho časopisu.