Časopis Inak obdarení v roku 2018

V tomto roku nám vychádza časopis kvartálne. Dúfam, že Vás neodradíme od zaujímavého čítania, a verím tomu, že sa budete tešiť na ďalšie nové čísla časopisu.

Archív 2018

December 2017 - Január 2018
December 2017 – Január 2018

Február - Marec - 2018
Február – Marec – 2018

Apríl - Máj - Jún - 2018
Apríl – Máj – Jún – 2018

Júl - August - September - 2018
Júl – August – September – 2018

Október - November - December 2018
Október – November – December 2018

 

Aj na informačnom portáli si môžete pozrieť náš časopis.