Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív December 2017-Január 2018 Autizmus

Budúcnosť aj s autizmom

Vidíte na svojich deťoch, že majú zlé držanie tela a pohybové stereotypy vyžadujúce zmenu? Chcete, aby sa im zlepšil svalový tonus a hrubá motorika? Potrebuje Vaše dieťa rozvíjať jemnú motoriku, uplatniť svoju tvorivosť, zažívať radosť z pohybu a procesu tvorby?

Potom využite možnosti nášho projektu Rozvoj detí s autizmom prostredníctvom pohybových a tvorivých aktivít Cvičenia s fyzioterapeutkou 1-2 krát do týždňa v poobedňajších hodinách v časovom rozmedzí 13,00 – 16,00 hod. podľa individuálnej dohody. Či dieťa bude chodiť cvičiť jeden alebo dvakrát do týždňa záleží od jednotlivej dohody a počtu prihlásených do projektu. Miesto cvičenia Centrum pre deti s viacnásobným postihnutím Nožička, v priestore bývalej ZŠ na Tatranskej ul 10. v BB.

Tvorivé dielne 
2-krát do mesiaca v priestore Komunitného centra na Fončorde, Havranské 9 (na kopci nad plynárňami) v  piatok poobede v časovom rozpätí 3 hodín.

Prvé stretnutie 
záujemcov (rodič + dieťa) s  fyzioteraputkou a lektorkou tvorivých dielní bude prebiehať v týždni od 6.11.2017 (ďalšie stretnutia a zapojenie sa do projektu je možné po dokomunikovaní) v priestoroch OZ Nožička , ZŠ Tatranská 10, BB. Dozviete sa tam podrobné informácie a presnejší časový harmonogram aktivít, ktoré budú poobede v pracovných dňoch počas školského roka. Náklady pre účastníkov sú hradené z grantových zdrojov. Dohody o dochádzke a harmonograme cvičení sú záväzné minimálne na 3 mesiace, aby to bolo pre dieťa užitočné a aby vynaložené prostriedky boli zmysluplne a efektívne využité.

Záujemcovia zavolajte či napíšte na 0911 360 641 alebo sposabb@gmail.com. Tešíme sa na Vás.
Projekt realizuje SPOSA BB s  podporou nadácie Volkswagen Slovakia a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie