Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Júl - August 2014

Bezvedomie a epilepsia

Bezvedomie odhalíme na prvý pohľad!
Prejavy

Osoba nereaguje na hlasné oslovenie ani na zatrasenie za plecia.

Prvá pomoc 
Bezvedomie je nebezpečné bez ohľadu na príčinu, ktorú laicky nemusíme poznať, preto musíme konať neodkladne a najprv zistiť prítomnosť dýchania. Ak postihnutý dýcha, uložíme ho do stabilizovanej polohy na boku, privoláme odbornú pomoc, pričom stále sledujeme prítomnosť dýchania. Do stabilizovanej polohy neukladáme pri bezvedomí po úrazoch.

Ak je postihnutý v bezvedomí a zároveň nedýcha, začneme resuscitáciu stláčaním hrudníka v pomere 30:2, 30 stlačení hrudníka a 2 vdychy. Osobitným druhom bezvedomia je epileptický záchvat. Dá sa veľmi jednoducho spoznať podľa náhleho a neohláseného začiatku s bezvedomím, svalových zášklbov až kŕčov všetkých svalov. Dýchanie je sťažené a zrýchlené, môže dôjsť aj k mimovoľnému pomočeniu. Aby sme predišli poraneniu epileptika, snažíme sa zabrániť jeho pádu, uvoľníme mu odev okolo krku a hrudníka, po odznení kŕčov ho uložíme do stabilizovanej polohy a sledujeme ho až do obnovenia vedomiaEpileptikovi počas záchvatu nič nevkladáme do úst, nevyťahujeme mu jazyk ani nebránime v pohyboch! Snažíme sa ho chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí (hlavne hlavu) Postihnutý sa väčšinou preberá v priebehu 1 – 2 minút po skončení kŕčov.
Rýchlu zdravotnú pomoc voláme, len ak sa záchvat stal na ulici bez prítomnosti epileptikovi blízkej osoby, alebo ak sa nezotaví do 15 minút respektíve pri opakovanom záchvate v priebehu 30 minút, alebo pri prvom záchvate v živote.

Zdroj: internet

 

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie