Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Aktivity a podujatia Archív Jún - Júl 2017 Autizmus

Benefičný koncert CASD BB „POMÔŽME POMÁHAŤ“

V sobotu 29.4.2017 sa v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Kollárovej ulici v Banskej Bystrici, uskutočnil pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica krásny benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na podporu aktivít a terapií pre OZ SPOSA BB.

Mesto Banská Bystrica na tomto podujatí zastupovala pani poslankyňa mestského zastupiteľstva Doc. Katarína Čižmárová. Benefičný koncert bol bodkou za vernisážou a  celotýždňovou výstavou obrazov mladých mužov s autizmom, pod názvom „Iný uhol vnímania“. Výstave prepožičalo svoje priestory miestne spoločenstvo CASD BB a tá mohla byť pre širokú verejnosť otvorená päť pracovných dní. Koncert zúčastnených oslovil hlbokým, nielen kultúrnym zážitkom.
Bohatý na spev, ale aj sprievodné slovo, ktoré vhodne dopĺňalo a  umocňovalo vydarenú interpretáciu duchovných piesní. Božím slovom sprevádzal kazateľ Pavel Moudrý, moderátorom bol kazateľ Filip Soós a zbor dirigoval pán Pavel Riečan.Sála praskala vo švíkoch a záujem o pomoc sa prejavil aj vo vyzbieranej sume, ktorá dosiahla výšku viac ako 2400,-€. K  tejto sume pridali svoj príspevok aj sponzori, firma SOFTIP a firma LUNTER a tak mohla dostať SPOSA BB na podporu svojich aktivít 3356,-€. Výťažok benefície použije SPOSA BB na financovanie terapií pre deti a dospelých s autizmom a na podporu mladých mužov s autizmom, ktorí tvoria obrazy a diela, prezentované aj na vernisáži s výstavou. Terapie pomáhajú osobám s autizmom uvoľňovať napätie a rozvíjať ich nadanie v takej miere, v akej im to ich zručnosti umožňujú. SPOSA BB ďakuje Cirkvi adventistov siedmeho dňa za spoluprácu, firme SOFTIP, firme LUNTER a všetkým účastníkom benefičného koncertu za finančnú podporu. Pán Boh nech Vám odplatí Vašu štedrosť.

Mária Helexová