Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Jún - Júl 2017 Pavla Somorová Pozitívne myslenie

Benefičná prednáška – Pavel Hirax Baričák

Pavla Hiraxa Baričáka zrejme Martinčanom netreba nijako zvlášť predstavovať. Tým, čo vedia. Pre tých, ktorí nevedia – Pali Baričák je predovšetkým Človek.

Človek, ktorý veľa prežil, do hĺbky precítil a jedného dňa sa rozhodol o tom písať. A  bolo to dobré. Kniha mala úspech, aký veru nečakal. Neskôr napísal ďalšiu… a  ďalšiu… a stal sa z neho spisovateľ. V plynutí žitia a bytia, kráčania po svojej Ceste, s darom nadania narábať so slovom, napísal postupne niekoľko románov, zbierok básní a úspešnú sériu motivačných kníh s príznačným názvom „Šlabikár šťastia“. Pali Baričák vo svojich „šlabikároch“ nepoučuje. Nesúdi. Nikoho do ničoho nenúti. Kto pocíti, že si jeho knihy prečítať chce a komu slová, vety tam napísané niečo dajú, ten je pripravený. Pripravený spoznať sám seba, vydať sa na svoju Cestu. Pali cestuje po Slovensku a o svojich zážitkoch, pocitoch, dojmoch a životných lekciách vo svojich knihách popísaných, ale aj o  tých nových, pribúdajúcich, rozpráva na motivačných prednáškach. Vezme mikrofón do ruky a hovorí. Prihovára sa všetkým a jednotlivcovi zároveň. Tieto prednášky sú v miestach ich konania takmer vždy vypredané a záujem o ne stále pretrváva.
Preto, keď Pali vyhlásil, že v mesiaci máj bude k dispozícii na benefíciu, oslovila som ho, či by – mimo svoj zvyk vystúpiť v domovskom prístave iba raz za rok – urobil prednášku aj v  Martine.
Výťažok z nej by poputoval pre naše autistické detičky a ich rodiny združené v SPOSA – Turiec (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom). Paľko bez zaváhania súhlasil a tak sa s výdatnou podporou Mesta Martin v zastúpení viceprimátorom Ing. Imrichom Žigom podarilo prednášku zorganizovať. Konala sa vo Veľkej zasadačke mestského úradu Martin dňa 10. 5. 2017. Ľudia prichádzali usmiati a dobre naladení. Nečakali sme s Paľkom nijaké zástupy a tak aj bolo. Pali už svoje vie, z jeho potuliek s „Potulným kabaretom lásky“ má skúseností aj zážitkov rôznorodých neúrekom. Nižšia účasť v dodala prednáške komorný, priam rodinný nádych a ľudia v hľadisku uvoľnene s Palim komunikovali. Večer prebehol v príjemnej atmosfére a  po skončení Paľko, ako je jeho zvykom, zodpovedal ešte mnohé otázky z  publika.

V mene SPOSA – Turiec ďakujem zo srdca Palimu, že nám venoval svoj čas a urobil pre SPOSA – Turiec tento DobroČin, Mestu Martin za výlep plagátov a poskytnutie priestorov a všetkým prítomným ľuďom, ktorí svojej duši v ten deň urobili dvakrát dobre – účasťou na motivačnej prednáške a finančným príspevkom pre autistické detičky Turca.

Pavla Somorová

Ďalšie motivačné články od P.H. Baričáka nájdete aj tu.

close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie