Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív Jún 2014 Autizmus

Banská Bystrica svietila v mesiaci Apríl na modro

Deň 2. apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. K  medzinárodnej kampani „LIGHT IT UP BLUE“ (Rozsvieťme to na modro)“, ktorá sa už vo svete stala tradíciou, sa každoročne pripája aj Slovensko. Záštitu nad celoslovenským 6. ročníkom prevzala manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová.

Banskobystrická iniciatíva sa niesla pod záštitou primátora Mesta Banská Bystrica Petra Gogolu. V noci z 1. na 2. apríla nasvecujú domácnosti, firmy a významné pamätihodnosti svoje budovy modrým svetlom a tak dávajú najavo, že im problematika tejto vývinovej poruchy nie je ľahostajná. Europa shopping centrum v Banskej Bystrici svietila jasným modrým svetlom pre rodiny a sympatizantov tejto komunity.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica (SPOSA BB), za účelom zvýšenia povedomia a pomoci pacientom s ochorením na diagnózu autizmus v mesiaci apríl 2014 zorganizovala viacero aktivít.
Začiatok mesiaca v týždni od 1.4.-7.4.2014 patril Výstave prác detí a  mládeže s  autizmom „Vidím, vnímam, cítim, som jedinečný“ na Radnici mesta Banská Bystrica. Malí talentovaní autistickí umelci a ich priaznivci sa stretli v symbolickom kruhu pred Radnicou v Banskej Bystrici a spoločne vypustili k oblohe desiatky modrých balónikov.

Dňa 12.4.2014 sa konal výnimočný autorský projekt vysokofunčného autistu Jozefa Kotrého, akcia LEGOsen – celodenné stretnutie rodín s  deťmi s  autizmom. Počas tejto nádhernej akcie sme mohli vidieť, ako sa sen môže stať skutočnosťou. Výnimočný sen výnimočných ľudí o  tom, že spojiť ruky a  srdcia priateľstvom znamená najviac. Sen o tom, že každý je iný a predsa sme rovnakí a o tom, že bariéry neexistujú. Sú len tie, ktoré si v nás a okolo nás staviame sami. V rámci tejto akcie bola pripravená aj otvorená diskusia rodičov a záujemcov z radov odbornej verejnosti (lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, pedagógov, sociálnych pracovníkov…) na tému “Potreby, problémy autistických rodín a ich prijímanie v spoločnosti a  v  odbornej verejnosti, ako novodobého globálneho fenoménu, ktorý potrebuje nové druhy riešení.“

Vyvrcholením aprílových podujatí, bolo dňa 13.4.2014, premietanie filmu Legopríbeh v Europa Cinemax pre autistické deti, v interakcii so zdravými deťmi – s voľným vstupom pre všetkých. Tieto pilotné iniciatívy v Banskej Bystrici môžu byť dobrým základom pre vybudovanie priestoru pre reálnu pomoc odľahčenia a zlepšenia kvality života rodín, ktorých sa problematika tejto duševnej choroby priamo alebo nepriamo dotýka a zároveň môžu pozitívne prispieť k búraniu a predsudkov bežnej verejnosti voči autistom, alebo zdravotne inak znevýhodneným jedincom vo všeobecnosti.

V mene priateľov SPOSA BB, spokojných rodičov autistických detí a detičiek ĎAKUJEME! Ďakujeme dobrovoľníkom, nadšencom, sponzorom, návštevníkom a všetkým zúčastneným za aktívny dialóg. A nezabudnime- symbolické dvere (aké majú na vizuáloch autisti) ostávajú otvorené, kľúče k  nim máme každý v  nás. Tešíme sa, ak ich použijeme v Banskej Bystrici spoločne opäť niekedy nabudúce a vnesieme viac svetla do nášho sveta – bez bariér…

Text: Mgr. Ingrid Škropeková, Ing. Silvia Žabková

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení Jún 2014
Archív článkov Jún 2014

 

Informačný portál Inak obdarení
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie