Autisti a vyšetrenia u lekárov, pobyty v nemocnici

Poviete si – žiadny problém sedieť nejaký ten čas u  lekára. Dnes vo svete tabletov a smartfónov deti majú aspoň túto možnosť skrátenia časového intervalu pred vstupom do  ambulancie na  príslušné vyšetrenie. Nie každý jedinec s  autizmom však toto dokáže. Sú detičky, ktoré predrážďujú dvere, ako môjho syna, iné uprednostňujú fyzické obťažovanie všetkých okolo sediacich alebo stojacich. Opakujú stále tie isté vety a pýtajú sa dookola to isté. Iné po chvíľke začnú kričať a ničiť zariadenie čakárne. Znie to možno strašidelne. Ale dieťa s autizmom je neskutočne tvrdý oriešok pre zdravotnícky
personál aj pre rodiča. Ak dlho čaká, často sa vám stane, že vyšetrenie sa minie účinku a v konečnom dôsledku rodič už z vynervovania veľakrát nedokáže lekára informovať plnohodnotne o  stave jeho ratolesti. Nič neobvyklé, keď v podstate nedostane, po čo prišiel. Nenechávajte nás prosím čakať v čakárňach a pomôžte nám.

Nedaj bože, že by dieťa malo samé zostať v  nemocnici, pri neustálej naviazanosti na svojho rodiča, by to mohlo skončiť fatálne. Ako matka dieťaťa s autizmom mám už niečo odžité. Autizmus priniesol niečo nové.
Deti s autizmom nedokážu byť v nemocnici samé. Poznám chlapca, ktorý v  nemocnici bol 3 dni bez matky a vôbec sa tam nenajedol, lebo on sa naje iba doma. Sú deti, ktoré v  nemocničnom zariadení prešli zo strany detí bez autizmu totálnym terorom, pre ich odlišnosť. Niektoré deti už v  tej nemocnici nedokážu byť skutočne samé, nedokážu ležať v posteli, keď im tečie výživa do žíl, vytrhali by si to, nejedli by lieky, ktoré im prinesú sestry, nevedia si vyfúkať nos, hoci navonok vyzerajú ako ostatné zdravé, nedokážu sa samé o seba postarať. Ich mamy trávia celé dni pri ich lôžkach a bdejú aj v noci, kým im dotečú infúzie. Je neobvyklé byť s dieťaťom, ktoré naoko vyzerá ako ostatné v  nemocnici ako doprovod – opatrovateľ, bohužiaľ na túto novú skupinu ľudí sa pozabudlo. Rodičia musia byť pri nich v nekonfortnom prostredí, bez oddychu, bez pohodlia a  vďaka zákonom v tomto štáte aj bez peňazí za opatrovanie.
Rodič sa stará o dieťa na dvesto percent a napriek tomu, ak v tej nemocnici musí zostať o mesiac dlhšie, nedostane nič. Je to desivé, ale je to tak. Sme nová skupina ľudí s novými problémami, preto potrebujeme aj nové druhy riešenia problémov.