Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív November 2016 Margarétka Terapie - vyskúšali sme

Arteterapia – Umenie vlastnej duše

MARGARÉTKA denný stacionár vďaka nadácii VÚB banky pravidelne realizuje arteterapiu formou projektu Umenie vlastnej duše. Ide o projekt, ktorý je určený pre osoby so zdravotným a  telesným postihnutím vo veku od  18 do  40 rokov, ktorí navštevujú denný stacionár. Cieľom je prostredníctvom arteterapeutických aktivít rozvíjať a zlepšiť schopnosti klientov v jednotlivých oblastiach života.

V tomto projekte sme sa zamerali na tri konkrétne oblasti v ktorých chceme u  klientov dosiahnuť zlepšenie. Ide o interpersonálne vzťahy, rozvoj sociálnych zručností a vzťah k sebe samému. Vzhľadom k rôznorodým typom zdravotného postihnutia sme sa zamerali na práve na tieto tri zjednocujúce oblasti, ktoré sú kľúčové pre všetkých klientov denného stacionára. Arteterapeutické aktivity spočívajú vo využívaní výtvarného umenia s použitím rôzneho materiálu – akrylové farby, veľkoformátové papiere, hlina ale aj prírodné materiály. Každé arteterapeutické stretnutie prebieha formou skupinovej práce.

Arteterapia bola pre klientov Margarétky novým prvkom, no zaujali k nej naozaj pozitívny prístup a prejavili veľmi ústretovú participáciu na  aktivitách. Už teraz v priebehu projektu vieme jednoznačne konštatovať, že arteterapia má na klientov pozitívny vplyv a napomáha k zlepšeniu už spomínaných oblastí života klientov. Po  ukončení projektu Umenie vlastnej duše, plánujeme arteterapiu zaradiť do  pravidelného programu aktivít v dennom stacionári.

Mgr. Lucia Jokalová, sociálna pracovníčka Margarétka denný stacionár

 

Archív článkov z časopisu Inak obdarení November 2016
Archív článkov November 2016

 

Čítajte informačný portál Inak obdarení
close

Prajeme príjemné čítanie a ďakujeme za zdieľanie