Archív článkov z časopisu Inak obdarení September 2014

Prišiel september, čas u žiakov nie vždy obľúbený, ale krásny, keď sa príroda začne farbiť žiarivými jesennými farbami. A naše nové číslo pre Vás je tu tiež.

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých
„Chcete sa dozvedieť o možnostiach, ako získať zdvíhacie zariadenie?“

Centrum samostatného života
Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku
Platenie poistného
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Pomôcky pre ťažko zdravotne postihnutých
Schodisková sedačka Platinum

Skutočný príbeh
Keď rozprávajú prsty

Terapie
Metóda MFK

Pomoc pre inak obdarených
Článok na zamyslenie pre lekárov
Vážme si svoje zdravie
Čo alebo kto je to pracovný asistent?
Kto môže žiadať o elektrický vozík

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
Poslanie občianskeho združenia SPOSA

Príspevky a nadácie
Príspevky pre ŤZP z UPSVaR,
Parkovací preukaz
Preukaz ŤZP 
Druhy príspevkov 
Zoznam nadácií
Peňažný príspevok na diétne stravovanie

Základy prvej pomoci
Prvá pomoc pri náhlom stave
Mdloba, kolaps (odpadnutie)
Cievna mozgová príhoda

Prírodná-alternatívna liečba
Šalvia lekárska

Pozitívne myslenie
Zničiť
Prečo

Skutočný príbeh – Seriál
Na ceste k… prijatiu zodpovednosti (2. časť)

Recepty
Jablková bábovka

Predstavujeme
Občianske združenie Margarétka