Burko

Spoločnými silami zvládneme všetko

Archív September 2015 Zdravie nadovšetko Žime zdravo s profesorkou Katarínou Horákovou

Antioxidanty ovocia a zeleniny chránia pred rakovinou

Štatistiky neúprosne svedčia o tom, že v porovnaní s obyvateľmi žijúcimi okolo Stredozemného mora – kde je veľmi nízky výskyt rakovinových ochorení, u  nás väčšina ľudí denne konzumuje veľmi málo ovocia a  zeleniny, ba niektorí ho dokonca nekonzumujú vôbec.

Ideálne by však bolo, keby sme zdvoj- až strojnásobili náš terajší príjem týchto darov prírody, pretože stúpajúci trend výskytu rakoviny u  nás priamo súvisí s nedostatočným zastúpením ovocia a zeleniny v našej strave. Ovocie a zelenina sú bohaté nielen na rastlinné estrogény, ale obsahujú tiež antioxidantné vitamíny, ako C, E, karotény (predstupeň vitamínu A) a minerál selén. Tie neutralizujú voľné radikály, ktoré sa vytvárajú bežne počas normálneho metabolizmu, ale sú aj výsledkom škodlivého životného prostredia. Každá bunka nášho tela je denne vystavená desaťtisícom voľných radikálov, ktoré môžu poškodiť ich genetický materiál do takej miery, že v nich môže naštartovať rakovinový proces.

Cielená strava 
Dnes už všeobecne platí, že určité karcinogény, ako napríklad nikotín a azbest, zvyšujú riziko rakoviny tým, že v tele uvoľňujú škodlivé voľné radikály. Vieme však už aj to, že redukciou takýchto škodlivých agresívnych molekúl sa to nestane. Dôležité je teda predovšetkým to, aby sme organizmus dostali do takého stavu, aby bol schopný chrániť sa pred útokmi týchto agresívnych molekúl. A práve tu preukazuje svoju veľmi dôležitú úlohu správna výživa. Obzvlášť dôležité sú vitamíny A, C, E a selén. Novým poznatkom je, že rakovina nevzniká z náhlej chorobnej zmeny buniek v jednej časti tela, ako sa to pred niekoľkými rokmi predpokladalo. Vedci v súčasnosti konštatujú, že kdekoľvek v našom tele môže kedykoľvek dôjsť k poškodeniu buniek. Milióny voľných radikálov totiž atakujú bunky a poškodzujú ich. Experti odhadujú, že každá bunka nášho tela je denne vystavená desiatim tisícom takýchto napadnutí. Či to vedie k vzniku určitej choroby alebo nie, závisí od toho, ako sa podarí obrannému a  reparačnému systému tela neutralizovať účinky agresívnych molekúl, a tak následné poškodenia obmedziť. Zabrániť rakovine teda môže všetko, čo posilňuje zachovanie zdravia tela. Výskumy potvrdzujú, že určitým stravovaním môžeme telu dodať cielene také substancie, ktoré sa uplatňujú v boji proti voľným radikálom. To, že vitamíny A, C, E a minerál selén zohrávajú dôležitú úlohu, sa už veľakrát dokázalo. Na základe ich chemickej štruktúry sa uplat- ňujú ako veľmi efektívne „lapače“ radikálov.

Viac o antioxidantoch a o ich ochrane nášho zdravia sa dočítate v knihách: Ako mať zdravý mozog v každom veku a Ako mať zdravé srdce a cievy v každom veku

Archív článkov September 2015 nájdete tu

Informačný portál Inak obdarení prináša množstvo zaujímavých informácií.