Ako som sa dostala k časopisu Inak obdarení

Ako sa odosobniť od ľudí a situácií

V roku 2013 keď nám firma Spig urobila schodiskovú plošinu, sme sa s konateľkou tejto firmy Monikou Ponickou debatovali o spolupráci. Ona veľmi chcela aby som urobila kalendár s pomôckami, ktoré vyrábajú a tiež článkami, ktoré mám na stránkach tu , o tom ako si vybaviť príspevky z UPSVaR, taktiež bolo by vhodné vložiť zoznam nadácií ktoré pomáhajú pri doplatkoch. Bola by to určite veľká pomoc pre ľudí s ŤZP.

Začala som tvoriť, no akosi mi to nešlo dokopy. O ich pomôckach som toho veľa nevedela. No keďže som vždy túžila mať svoj vlastný časopis, rozhodla som sa urobiť podľa svojich predstáv koncept časopisu.
Na jednu stranu som dala pomôcku, ktorú robí SPIG. Ďalšia strana bola venovaná skutočnému príbehu. Prvý bol samozrejme o mojej Katke. Napísala som aj článok o terapii, ktorá nám najviac pomohla.
Ďalšia strana bola zaplnená zoznamom nadácií a krátkym popisom ako ich požiadať o pomoc, nechýbal ani prehľad o príspevkoch z UPSVaR.
Pridala som recept z mojej kuchyne, úryvok z krásnej knihy a poslala som to Monike Ponickej, a čakala na odozvu.
Bola unesená mojim nápadom.

Prečo práve Inak obdarení?
No, lebo ľudia s hendikepom sú jedineční, sú to skvelé duše, uväznené vo svojom tele. Každý z nich je obdarený veľkou dávkou trpezlivosti, ktorú potrebuje pri zvládaní každodenných situácií. Veľa Inak obdarených ľudí má výnimočné tvorivé schopnosti… a mohla by som menovať ďalej.

Keď som držala v rukách môj prvý výtlačok, bola som dojatá a šťastná, že sa mi vďaka Monike Ponickej a firme Spig, splnil sen. Som im za to nesmierne vďačná.

Veľké ĎAKUJEM patrí:
Grafičke Katke Gibalovej, ktorá robí krásnu grafiku a dáva nádherný vzhľad nášmu časopisu.

Pani Ľudmile Gričovej z organizácie Centrum samostatného života, ktorá nám pomáha s pridávaním článkov čo sa týka odbornej pomoci pre ŤZP.

Najvernejším prispievateľkám Majke Helexovej, Vierke Freyovej, Janke Prekopovej, ale aj Inge Škropekovej, Silvii Žabkovej, ktoré každý mesiac prispievajú svojimi vlastnými skúsenosťami a pocitmi.

Veľké ďakujem patrí aj všetkým, ktorí pomáhajú a nespomenula som ich tu.

Teším sa, že je o časopis veľký záujem. Dostáva sa do rúk tým, ktorí ho potrebujú. Rozdávame ho zadarmo.
Každý mesiac v ňom opakovane dávame príspevky z UPSVaR a tiež zoznam nadácií. Máme aj rubriku Terapie – vyskúšali sme, do ktorej môžu prispievať všetci, ktorým pomohla nejaká terapia a chcú sa podeliť o svoje skúsenosti.
Nezabúdame ani na rôzne občianske združenia, organizácie, nadácie, ktoré postupne v každom čísle predstavujeme.
Potešíme aj gazdinky, ktoré si nájdu nejakú chutný receptík.
Články o pozitívnom myslení, ktoré potešia dušičku tiež určite padnú vhod.
Zverejňujeme podujatia, ktoré organizuje OZ Milan Štefánik.

No a čo je našou prioritou?
Pomoc, podpora, posmelenie, povzbudenie s heslom : AJ TAK SA TO DÁ.

Už máme aj na internete portál www.inakobdareni.sk Nájdete tam všetky články, ktoré boli uverejnené v časopise.

Od 22.5.2015 máme občianske združenie s rovnakým názvom INAK OBDARENÍ. Je mi cťou byť predsedníčkou tohto združenia. Teším sa, že aj touto formou budeme pomáhať ľuďom, ktorí sú Inak obdarení.
Viac o našom občianskom združení si môžete prečítať tu.