Ako sa zdravo vyspať?

Mnohí z mojich pacientov majú ťažkosti so spánkom. Hovoria mi, ako si večer so strachom líhajú do  postele. Boja sa toho, že nebudú môcť zaspať alebo sa budú často budiť, budú mať ťažké sny alebo sa zobudia príliš skoro nad ránom a už nezaspia a budú sa prevaľovať nešťastní v posteli. Sú znepokojení z toho, že ich čakajú rôzne úlohy v nasledujúci deň a oni budú cítiť únavu z nedostatku spánku. Ak sa to stane raz, po nejakom strese alebo silnom zážitku či preťažení organizmu, to sa ešte dá zvládnuť.

Problém nastáva, ak sa to opakuje noc čo noc. Nespavosť alebo prílišná spavosť, nočné desy, ťažké sny, ale aj škrípanie zubov v spánku, chrápanie môžu byť jedným zo symptómov rôznych ochorení alebo dysfunkčných fyziologických porúch v činnosti ľudského organizmu. V našej ambulancii sa stretávame s poruchami spánku u ľudí trpiacimi depresiami, úzkosťou, u  ľudí po  náhlych a nečakaných traumatických zážitkoch, u ľudí pod vplyvom dlhodobých a ťažkých stresov vystavených psychickému a fyzickému násiliu, u ľudí s neurotickými poruchami spánku. U nás používame pri liečení nespavosti terapiu pomocou biologickej spätnej väzby (biofeedback a  neurofeedback), relaxačné techniky, EMDR terapiu a terapiu zameranú na riešenie rozhovorom. Terapia biologickou spätnou väzbou je založená na využívaní moderných technológii k tomu, aby sa človek naučil pomocou spätnej informácie sprostredkovanej počítačom, porozumieť tomu, ako jeho telo a mozog reagujú na záťaž a naučil sa regulovať činnosť svojho mozgu a celého organizmu. V prípade spánku, pomocou regulácie aktivity mozgovej činnosti a pomocou regulovaného dýchania, je možné obnoviť prirodzený spánkový rytmus. Navodením rovnováhy v autonómnom nervovom systéme pomocou regulovaného bráničného dýchania dosiahneme posilnenie parasympatického autonomného nervového systému, ktorý sa aktivizuje v stave bezpečia a  uvoľnenia.
V strese a v stave ohrozenia je aktívny sympatikus, autonómny nervový systém regulujúci fungovanie nášho organizmu v príprave na boj alebo útek. Ak tento prevažuje aj v čase spánku, nemôžeme spať. Pociťujeme napätie, ľahko sa podráždime, citlivo reagujeme na podnety z okolia. Ak sa pripravujeme na spánok s myšlienkou „opäť budem v noci bdieť a nepodarí sa mi zaspať a bude to strašná noc“, navodzujeme si svojím očakávaním pocit ohrozenia a nepokoja. A spánok neprichádza.
Biofeedback terapia vás naučí, vypínať myseľ, očistiť ju od  stresujúcich myšlienok a  navodí stav príjemného uvoľnenia od všetkých záťaží, a naučí vás vychutnať si stav bytia so sebou samým a so svojím bytím. EMDR (Eye movement Desensitization and reprocessing) je psychoterapeutická metóda, ktorá využíva bilaterálnu stimuláciu, najmä očné pohyby, okrem iných možností pri liečbe tráum a s nimi spojenými poruchami spánku. U ľudí s posttraumatickou poruchou pozorujeme depresívne, úzkostné nálady a náhle sa objavujúce obrazy alebo pocity, ktoré pripomínajú traumu aj počas spánku. V takomto prípade je užitočná odborná psychoterapeutická pomoc, ktorá býva vysoko efektívna. Riešením môže byť „terapia riešením“, ktorá ponúka zmenu myslenia. Cieľom je navodiť si skutočné potešenie zo spánku, ktorý prináša odpočinok a načerpanie energie v prí- jemnom a  bezpečnom prostredí domova, vo svojej pohodlnej posteli, vo vyvetranej miestnosti a  pod. Doprajte si dobrý, a pre vaše zdravie dôležitý spánok. Ak spánok neprichádza, neváhajte vyhľadať pomoc, ktorá vám ponúka viac ako len lieky.Mária Sopková

 

Archív článkov August 2016 nájdete tu.

 

Čítajte informačný portál Inak obdarení.