Spoločnými silami zvládneme všetko

Spoločnými silami zvládneme všetko


Vitajte

Komu pomáhame?  Ľudom s rôznym zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom.

Ako pomáhame? Poradíme, pomôžeme a usmerníme pri vybavovaní peňažných príspevkov z UPSVaR, pomôcok, ale aj povzbudíme s heslom: Všetko sa dá!

Čo Vám môžeme dať? Psychickú podporu, ak treba vieme byť bútľavou vŕbou, pre všetkých, ktorí sa chcú vyrozprávať.
Časopis Inak obdarení, v ktorom nájdete články práve pre Vás, ak hľadáte pomoc a podporu.

Čo všetko nájdete v časopise a tu na našom portáli?
Motivačné príbehy ľudí
, ktorí v živote dosiahli veľa úspechov aj napriek ťažkému životnému osudu.
Terapie, ktoré pomohli inak obdareným osobám.
Zoznam nadácií, príspevkov z UPSVaR.
Rubrika Autizmus Vás zavedie do tajomného sveta ľudí s touto diagnózou.
Okienko zdravia, kde nájdete informácie o zdravom životnom štýle.
Pozitívne články, ktoré napísal sám osud.
Rubrika Predstavujeme dáva priestor rôznym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom s hendikepom.


Spolu to zvládneme – Burko, občianske združenie
t.č. : 0903534767, e-mail: burko@burko.sk
Sidlo: Bánik 1548/14, 97652 Čierny Balog – Medveďov

 

 

 

Vďaka tejto dievčinke vznikli stránky, na ktoré ste práve klikli.
Ona nás nasmerovala k tomu, aby sme pomáhali, lebo aj ona sama potrebuje nepretržitú 24 hodinovú pomoc.
Viac sa o nej a jej rodinke dočítate tu. 


Top článok

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Archív Júl - August 2014~Poradíme-usmerníme~Vedeli ste, že ...

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na  pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu […]

5. júna 2017 ~ 0 Comments